Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Działania

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) działa w sektorze badawczo-rozwojowym. Naszym statutowym zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Realizujemy je przede wszystkim projektując i budując systemy informatyczne dla użytkowników z sektora nauki i szkolnictwa wyższego, w których wykorzystujemy inteligentne algorytmy, narzędzia uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego

Nasze najważniejsze systemy to: 

POL-on – filar zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, w którym są także PBN (Polska Bibliografia Naukowa), POL-index (Polska Baza Cytowań) i ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych). To najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym (ma blisko 40 modułów). Z punktu widzenia zakresu zbieranych danych – jest największym działającym systemem publicznym. W 2018 roku POL-on otrzymał nagrodę EUNIS Elite Award jako najlepsze rozwiązanie w zakresie informatycznych systemów informacji o szkolnictwie wyższym.

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) – system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, który wspiera promotora w weryfikacji pracy. System działa od stycznia 2019 roku i jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce. Sprawdza prace względem ORPPD, obrazu polskiego Internetu (NEKST), a także innych źródeł (6 Wikipedii, ISAP, orzeczenia) – około 1 miliard dokumentów. System JSA wykrywa: (1) podobieństwa (klony prac dyplomowych, zapożyczenia fragmentów z dokumentów w bazach referencyjnych, fragmenty podobne semantycznie do tekstów z baz referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie); (2)  manipulacje (dzielenie wyrazów mikrospacjami, różnego typu łączenie wyrazów, zamianę czcionek w wyrazach, ukryte znaki specjalne) i (3) zmiany stylu pisania pracy.

ZSUN I – system przeznaczony do składania, rejestrowania i obsługi wniosków o  finansowanie projektów naukowych i działalności naukowej, które wpływają do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego systemu nasi programiści zbudowali unikatową wyszukiwarkę semantyczną wniosków o granty naukowe. Dzięki niej wnioski projektowe można wyszukiwać według zadanych kryteriów z danych tekstowych wniosków, takich jak np. streszczenie, czy opis projektu. Posiada też inteligentny komponent, który wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji umożliwiający wyszukanie wniosków i projektów, których zakres tematyczny jest podobny, nawet jeśli zostały złożone w ramach różnych konkursów.

ZSUN II – Zintegrowany System Usług dla Nauki – platforma wykorzystująca hurtownię danych, która gromadzi, przetwarza oraz udostępnia dane i informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. W ramach systemu ZSUN II nastąpiła integracja z dziewięcioma zarządzanymi przez nas systemami za pomocą jednorodnych interfejsów, a zintegrowana platforma dostępna jest pod nazwą Rad-on. Raporty. Analizy. Dane. ZSUN II korzysta z zasobów POL-on, ORPPD, ELA , ZSUN I i innych systemów, które zbudowaliśmy.

ELA – ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który zbudowaliśmy na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umożliwia maturzystom bardziej świadomy wybór studiów, bo pokazuje ile można zarabiać po jakich kierunkach i na jakich uczelniach. Badania losów zawodowych absolwentów powodują też, że uczelnie dostosowują ofertę edukacyjną do oczekiwań rynku pracy. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z naszego systemu POL-on. Z portalu ELA można generować automatyczne raporty nt. sytuacji ekonomicznej absolwentów różnych kierunków, a sposób prezentacji wyników pozwala na ich porównywanie między kierunkami czy uczelniami.

Redagujemy także portal SI poświęcony w całości sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyce. Serwis ma za zadanie popularyzację tematyki sztucznej inteligencji wśród szerokiego kręgu odbiorców – publikujemy tam artykuły o różnych aspektach SI, wywiady z naukowcami, prognozy i analizy rozwoju SI w Polsce i na świecie.

Kolejnym ważnym obszarem naszej aktywności jest prowadzenie badań dotyczących działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii. Interesuje nas celowość i efektywność przedsięwzięć badawczych, w tym sposoby finansowania projektów B+R. Dostrzegamy znaczenie interdyscyplinarności we współczesnej nauce – nasze prace łączą w sobie informatykę (sztuczna inteligencja, cognitive science, human-computer interaction), socjologię, psychologię, statystykę, ekonomię oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.

Uczestniczymy także we wdrażaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – aktualnie jesteśmy instytucją wdrażającą dla Działania 4.2 POIR „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.