Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Program Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój to program operacyjny, którego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki za sprawą badań naukowych przy udziale przedsiębiorstw. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową pn. "Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego" w ramach działania 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki"

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Przejdź do serwisu dedykowanego Programowi Inteligentny RozwójOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badaczy realizuje projekt  pn. Wsparcie stanowisk pracy w IW POIR Dz. 4.2 - OPI PIB w 2020 r.

Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich Instytucji Wdrażającej, gwarantujących prawidłową i efektywną realizację zadań w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Projekt obejmuje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zadań w zakresie wdrażania, oceny, kontroli, informacji i promocji projektów beneficjentów, realizowanych w ramach Dz. 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki PO IR.

Beneficjent: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy